Truyện của ThienThanhDiep

Đăng bởi: ThienThanhDiep

11131 - 404 - 75

Mình đã đọc qua rất nhiều quotes idol. Đọc ở các diễn đàn , chổ tổng hợp quotes,... Nhưng theo

Đăng bởi: ThienThanhDiep

143 - 14 - 7

Là nơi dành cho tất cả mọi người. Nơi tổng hợp tất cả các bài hát mà cá nhân mình