Truyện của ThienThien_TE

Đăng bởi: ThienThien_TE

106349 - 8126 - 46

Anh và cậu, họ chỉ là những người bước ngang qua đời nhau, nhưng vì một ánh mắt của ai

Đăng bởi: ThienThien_TE

24636 - 1887 - 11

Chỉ là yêu thích việc Thiên Thiên và Khải Khải bên cạnh nhau.