Truyện của ThiiiAceBaby

Đăng bởi: ThiiiAceBaby

1367 - 62 - 18

Những mẫu status hay được edit về, và những câu truyện ngắn của Au và truyện ngắn edit sẽ ở

Đăng bởi: ThiiiAceBaby

575607 - 9247 - 199

** Giới thiệu1 ** Anh là Tư Lệnh đế quốc, cuồng ngạo, khí phách, lớn lên có bao nhiêu điên đảo