Truyện của ThiiiAceBaby

Đăng bởi: ThiiiAceBaby

720 - 45 - 17

Những mẫu status hay được edit về, và những câu truyện ngắn của Au và truyện ngắn edit sẽ ở

Đăng bởi: ThiiiAceBaby

347876 - 6365 - 199

** Giới thiệu1 ** Anh là Tư Lệnh đế quốc, cuồng ngạo, khí phách, lớn lên có bao nhiêu điên đảo