Truyện của ThiiiAceBaby

Đăng bởi: ThiiiAceBaby

14 - 1 - 2

Lần đầu tiên gặp được anh chính là một ngày rất đẹp,bầu trời trong xanh,ánh nắng chan hòa Trên hành lang

Đăng bởi: ThiiiAceBaby

883192 - 14945 - 199

** Giới thiệu1 ** Anh là Tư Lệnh đế quốc, cuồng ngạo, khí phách, lớn lên có bao nhiêu điên đảo

Đăng bởi: ThiiiAceBaby

2340 - 87 - 18

Những mẫu status hay được edit về, và những câu truyện ngắn của Au và truyện ngắn edit sẽ ở