Truyện của ThoVanTue

Đăng bởi: ThoVanTue

884 - 86 - 11

Tác giả : Khúc A Di A Edit: Thỏ Nguồn edit : tho97.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ cổ đại, huyền huyễn, ngọt văn,

Đăng bởi: ThoVanTue

1851 - 169 - 8

Tên gốc: 实验室 Tác giả: Vân Thành Jun Nguồn: jjwxc.com Nguồn edit: tho97.wordpress.com Edit: Thỏ - 兔 Thể loại: Đam mỹ hiện đại, tương lai,

Đăng bởi: ThoVanTue

390 - 24 - 7

Tên gốc: 和尚与小红 (yusuwu.org) Tác giả: Biên Tưởng Edit:Thỏ - 兔 (tho97.wordpress.com) Thể loại: Đam mỹ cổ đại, huyền huyễn, hài, HE Độ dài:

Đăng bởi: ThoVanTue

838 - 61 - 10

Tác giả: Thời Tình Ngẫu Vũ Edit: Thỏ - 兔 Nguồn edit: tho97.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ hiện đại, nhất kiến chung tình,

Đăng bởi: ThoVanTue

178 - 27 - 3

Tác giả: Bạch Chỉ Edit: Thỏ - 兔 ( tho97.wordpress.com) Thể loại: Đam mỹ hiện đại, niên hạ, sinh tồn, u ám,

Đăng bởi: ThoVanTue

6713 - 548 - 23

Tác giả: Nhục Nhục Nam Sơn Quân Edit: Thỏ - 兔 ( tho97.wordpress.com) Thể loại: Đam mỹ hiện đại, vườn trường, u

Đăng bởi: ThoVanTue

3985 - 280 - 12

Tên gốc: 阴阳夫夫 Tác giả: Mạch Bách Tang Edit: Thỏ - 兔 Nguồn: jjwxc.com Nguồn edit:tho97.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ cận đại, linh dị ma

Đăng bởi: ThoVanTue

10787 - 857 - 14

Tên gốc: 重生之囚宠 (jjwxc.com) Tác giả: Ngụy A Ương Edit: Thỏ - 兔 Nguồn edit: tho97.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ hiện đại, trọng sinh,

Đăng bởi: ThoVanTue

2169 - 240 - 5

Tác giả: LATOW Edit: Thỏ - 兔 ( tho97.wordpress.com) Thể loại: Đam mỹ hiện đại, kinh tủng, u ám HE Độ dài: 6

Đăng bởi: ThoVanTue

13232 - 1159 - 18

Tác giả: Tiểu Nãi Phấn Edit: Thỏ - 兔 ( tho97.wordpress.com) Thể loại: Đam mỹ hiện đại, linh dị, u ám, HE TRUYỆN