Truyện của ThoVanTue

Đăng bởi: ThoVanTue

1202 - 101 - 5

Tác giả: Bạch Chỉ Edit: Thỏ - 兔 ( tho97.wordpress.com) Thể loại: Đam mỹ hiện đại, niên hạ, sinh tồn, u ám,

Đăng bởi: ThoVanTue

3104 - 363 - 11

Tác giả : Khúc A Di A Edit: Thỏ Nguồn edit : tho97.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ cổ đại, huyền huyễn, ngọt văn,

Đăng bởi: ThoVanTue

6597 - 536 - 5

Tác giả: LATOW Edit: Thỏ - 兔 ( tho97.wordpress.com) Thể loại: Đam mỹ hiện đại, kinh tủng, u ám HE Độ dài: 6

Đăng bởi: ThoVanTue

42523 - 3222 - 38

Tác giả: Nhục Nhục Nam Sơn Quân Edit: Thỏ - 兔 ( tho97.wordpress.com) Thể loại: Đam mỹ hiện đại, vườn trường, u

Đăng bởi: ThoVanTue

1234 - 119 - 7

Tên gốc: 和尚与小红 (yusuwu.org) Tác giả: Biên Tưởng Edit:Thỏ - 兔 (tho97.wordpress.com) Thể loại: Đam mỹ cổ đại, huyền huyễn, hài, HE Độ dài:

Đăng bởi: ThoVanTue

13337 - 915 - 12

Tên gốc: 阴阳夫夫 Tác giả: Mạch Bách Tang Edit: Thỏ - 兔 Nguồn: jjwxc.com Nguồn edit:tho97.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ cận đại, linh dị ma

Đăng bởi: ThoVanTue

31524 - 2340 - 14

Tên gốc: 重生之囚宠 (jjwxc.com) Tác giả: Ngụy A Ương Edit: Thỏ - 兔 Nguồn edit: tho97.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ hiện đại, trọng sinh,

Đăng bởi: ThoVanTue

31134 - 2740 - 18

Tác giả: Tiểu Nãi Phấn Edit: Thỏ - 兔 ( tho97.wordpress.com) Thể loại: Đam mỹ hiện đại, linh dị, u ám, HE TRUYỆN

Đăng bởi: ThoVanTue

99 - 23 - 1

Người viết: Thỏ - 兔 ( tho97.wordpress.com) Thể loại: Đam mỹ hiện đại, vườn trường, bệnh kiều, HE Tiến độ: Đang viết Lưu

Đăng bởi: ThoVanTue

3571 - 184 - 16

Tác giả: Thời Tình Ngẫu Vũ Edit: Thỏ - 兔 Nguồn edit: tho97.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ hiện đại, nhất kiến chung tình,