Truyện của Thoyeu812

Đăng bởi: Thoyeu812

20810 - 3189 - 43

Tác giả: 羞耻play写文组 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang ra khỏi

Đăng bởi: Thoyeu812

145 - 28 - 1

Tác giả: 先生不夭 (fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả.) Tiết tử: Ngày hôm đó, Lộc Hàm được

Đăng bởi: Thoyeu812

2237 - 297 - 14

Tác giả: 萧易水 (fic dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, đừng mang ra khỏi wattpad của

Đăng bởi: Thoyeu812

3503 - 489 - 17

Tác giả: 罐子 (Fic dịch đang trong quá trình tiến hành xin phép, đừng mang ra khỏi wattpad của chị

Đăng bởi: Thoyeu812

79 - 9 - 2

Tác giả: 冉尔 - Nhiễm Nhĩ (bản dịch phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả). Raw: khotangdammy Thuộc

Đăng bởi: Thoyeu812

745 - 110 - 11

Tên truyện: 如此而已 Tác giả: 一一酱 (fic dịch đang trong quá trình tiến hành xin phép tác giả) Lính đánh thuê công

Đăng bởi: Thoyeu812

98888 - 9147 - 108

Tác giả: exo爱你不犹豫 Nick weibo: Mirror-lul Translator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không

Đăng bởi: Thoyeu812

53 - 10 - 2

Tên gốc: 功败垂成 Tác giả: Sơ Hòa (bản dịch phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả). Raw: khotangdammy Lời

Đăng bởi: Thoyeu812

182 - 27 - 6

Tác giả: Hoa Lý Lộc 花里鹿 (bản dịch phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả.) Thể loại:

Đăng bởi: Thoyeu812

51582 - 4254 - 65

Tác giả: exo爱你不犹豫 Nick weibo: Mirror-lul Translator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không