Truyện của Thoyeu812

Đăng bởi: Thoyeu812

2903 - 448 - 16

Tác giả: 妖妖唯爱鹿(Fic dịch đang trong quá trình xin phép, vui lòng đừng mang khỏi wattpad của chị, thanks.) Tên gốc:

Đăng bởi: Thoyeu812

1846 - 322 - 17

Tác giả: 罐子 (Fic dịch đang trong quá trình tiến hành xin phép, đừng mang ra khỏi wattpad của chị

Đăng bởi: Thoyeu812

20661 - 2238 - 22

Tổng hợp siêu đoản văn yêu yêu của hai bạn, mình thích thì mình dịch thôi ❤️? Nhiều tác giả.

Đăng bởi: Thoyeu812

26273 - 2609 - 59

Tác giả: 皮诺的名字是太阳 (Fic dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả , đề nghị không mang ra

Đăng bởi: Thoyeu812

16920 - 2863 - 41

Tác giả: 羞耻play写文组 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang ra khỏi

Đăng bởi: Thoyeu812

43895 - 3707 - 58

Tác giả: exo爱你不犹豫 Nick weibo: Mirror-lul Translator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không

Đăng bởi: Thoyeu812

6642 - 759 - 23

Tác giả: 皮诺的名字是太阳 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, để chị dịch xong Gun and

Đăng bởi: Thoyeu812

2412 - 361 - 18

Tác giả: 忌无肆 (Fic đã nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi wattpad của

Đăng bởi: Thoyeu812

788 - 110 - 5

Tác giả: 落会发光💫 (fic dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi

Đăng bởi: Thoyeu812

1217 - 204 - 10

Tác giả: 萧易水 (fic dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, đừng mang ra khỏi wattpad của