Truyện của Thoyeu812

Đăng bởi: Thoyeu812

288 - 35 - 1

Tác giả: 先生不夭 (fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả.) Tiết tử: Ngày hôm đó, Lộc Hàm được

Đăng bởi: Thoyeu812

192446 - 12045 - 97

Tên truyện gốc: 故事还长+你先别慌 (Câu chuyện còn dài+ Bạn trước tiên đừng hoảng hốt) viết tắt 故慌 (Cố Hoảng) Tác giả:

Đăng bởi: Thoyeu812

24295 - 2511 - 22

Tổng hợp siêu đoản văn yêu yêu của hai bạn, mình thích thì mình dịch thôi ❤️? Nhiều tác giả.

Đăng bởi: Thoyeu812

56374 - 4435 - 68

Tác giả: exo爱你不犹豫 Nick weibo: Mirror-lul Translator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không

Đăng bởi: Thoyeu812

7365 - 969 - 20

Tác giả: 罐子 (Fic dịch đang trong quá trình tiến hành xin phép, đừng mang ra khỏi wattpad của chị

Đăng bởi: Thoyeu812

1649 - 260 - 27

Tác giả: Khách Hề 客兮 Ảnh đế lão cán bộ kỳ cựu × Tiểu minh tinh nhạy cảm dũng

Đăng bởi: Thoyeu812

108684 - 9484 - 108

Tác giả: exo爱你不犹豫 Nick weibo: Mirror-lul Translator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không

Đăng bởi: Thoyeu812

8700 - 940 - 23

Tác giả: 皮诺的名字是太阳 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, để chị dịch xong Gun and

Đăng bởi: Thoyeu812

24191 - 3364 - 44

Tác giả: 羞耻play写文组 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang ra khỏi

Đăng bởi: Thoyeu812

32527 - 3080 - 59

Tác giả: 皮诺的名字是太阳 (Fic dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả , đề nghị không mang ra