Truyện của ThuNguyen23072001

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

14222 - 587 - 23

Truyện viết về VinZoi. mong các bạn ủng hộ (^.^)

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

3647 - 1005 - 20

Truyện viết về cặp đôi Maru-Sara. Vui lòng không copy ý tưởng truyện khi chưa có sự đồng ý của

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

25803 - 2362 - 42

Truyện thứ ba mình viết về SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình.

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

703 - 74 - 1

Truyện chỉ có 1 phần viết về cặp đôi SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

22853 - 3706 - 71

Truyện viết về cặp SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình! Mong mọi

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

22764 - 911 - 27

Truyện viết về Maru và Hansara (longfic)

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

20172 - 1286 - 29

Truyện thứ 2 mình viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự