Truyện của ThuNguyen23072001

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

31644 - 3892 - 56

Truyện viết về cặp đôi Maru-Sara. Vui lòng không copy ý tưởng truyện khi chưa có sự đồng ý của

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

25800 - 3091 - 37

Truyện viết về SaRu. Vui lòng không copy ý tưởng truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả!

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

1115 - 96 - 1

Truyện chỉ có 1 phần viết về cặp đôi SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

39311 - 2752 - 42

Truyện thứ ba mình viết về SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình.

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

15311 - 610 - 23

Truyện viết về VinZoi. mong các bạn ủng hộ (^.^)

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

13525 - 2595 - 39

Truyện viết về cặp SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

45728 - 4814 - 71

Truyện viết về cặp SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình! Mong mọi

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

29000 - 1694 - 29

Truyện thứ 2 mình viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

31878 - 1351 - 27

Truyện viết về Maru và Hansara (longfic)