Truyện của Thuongkyvannhi

Đăng bởi: Thuongkyvannhi

401 - 54 - 8

Nàng kiếp trước là biểu muội của hắn, nàng thích hắn, mỗi ngày cùng hắn chơi với nhau, chọc ghẹo

Đăng bởi: Thuongkyvannhi

32923 - 1621 - 72

Nàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong