Truyện của ThuyDung0908

Đăng bởi: ThuyDung0908

343 - 43 - 3

Đây là những đoản ngắn, khi mình xem hình của các anh thì có chút ý tưởng nên viết để

Đăng bởi: ThuyDung0908

4916 - 525 - 24

Truyện đam mỹ, cường công, cường thụ nhưng là mỹ thụ nhaa. Công là tổng tài kêu ngạo lạnh lùng,