Truyện của TieuCot1610

Đăng bởi: TieuCot1610

784 - 48 - 11

Sưu tầm tất cả các bài hát liên quan đến Hoa Thiên Cốt . Ai cuồng Hoa Thiên Cốt vào

Đăng bởi: TieuCot1610

1530 - 68 - 16

[ Ngoại Truyện ] Di Thần Thư Hoa Thiên Cốt .

Đăng bởi: TieuCot1610

6223 - 173 - 12

- Sau khi Hoa Thiên Cốt sống lại , Bạch Tử Họa đã cùng nàng bái đường thành thân và

Đăng bởi: TieuCot1610

3474 - 85 - 8

- Nguồn gốc : Truyện liên tưởng - Tác giả : Hoa Thiên Cốt - Bố cục chính : Hoa Thiên Cốt