Truyện của Tomorokoshi_Rin

Đăng bởi: Tomorokoshi_Rin

3 - 2 - 1

Rin đọc thấy truyện này hay nên up lên cho mọi người đọc nè. Link: http://truyentranh869.com/yuri-tinh-linh-linh-thieng-tren-mai-nha-a-kindred-spirits-on-the-roof-side-a-another-yuritopia-chap-1 P.S: Đây là truyện Yuri,

Đăng bởi: Tomorokoshi_Rin

40 - 14 - 3

Lười viết, vào đọc đi, đừng đọc chùa. Cấm sao chép..., dưới mọi hình thức. Truyện viết by: Tomorokoshi_Rin

Đăng bởi: Tomorokoshi_Rin

48 - 23 - 3

Truyện Rin viết lại từ nick @Rinko_linh ,đó là nick cũ của tui.Bìa được làm bởi @Milkteachan

Trả test

Writing

Đăng bởi: Tomorokoshi_Rin

18 - 1 - 1

Trả test cho các team

Tag

Full

Đăng bởi: Tomorokoshi_Rin

12 - 1 - 2

Không phận sự miễn vào

Đăng bởi: Tomorokoshi_Rin

8 - 3 - 1

Tuyển tập truyện giết người ngắn của Rin