Truyện của TranLinhhhh

NGỘ NHẬN

Writing

Đăng bởi: TranLinhhhh

427 - 74 - 11

Tác giả : Trần Linh Thể loại : HE, tra nam, nam nữ tự ngược nhau Một mẩu truyện ngắn do mình

Đăng bởi: TranLinhhhh

596 - 86 - 10

Tác giả : Trần Linh Thể loại : SE ( có thể hiểu theo một cách khác là OE ), hợp

Đăng bởi: TranLinhhhh

1690 - 95 - 12

Tác Giả : Trần Linh Trong đây là các đoản ngắn do mình tự viết và tự edit. Đầy đủ các

Đăng bởi: TranLinhhhh

39 - 4 - 2

Tác giả : Trần Linh Thể Loại : Ngôn tình pha kinh dị, tình duyên giữa hai giới cách biệt Luôn có

Đăng bởi: TranLinhhhh

67 - 12 - 3

Tác giả : Trần Linh Thể loại : HE, sạch, ngược trước sủng sau. Cưới trước yêu sau, thanh xuân vườn