Truyện của TranLinhhhh

Đăng bởi: TranLinhhhh

2670 - 229 - 15

Tác giả : Trần Linh Thể loại : HE, sủng, đôi khi có ngược, cưới trước yêu sau, nữ cường, 3S,

Đăng bởi: TranLinhhhh

33527 - 1223 - 16

Tác giả : Trần Linh Thể loại : HE, tra nam, nam nữ tự ngược nhau, hợp đồng hôn nhân Một mẩu

Đăng bởi: TranLinhhhh

8135 - 367 - 16

Tác Giả : Trần Linh Trong đây là các đoản ngắn do mình tự viết và tự edit. Đầy đủ các

Đăng bởi: TranLinhhhh

3911 - 272 - 10

Tác giả : Trần Linh Thể loại : SE ( có thể hiểu theo một cách khác là OE ), hợp

Đăng bởi: TranLinhhhh

276 - 21 - 2

Tác giả: Trần Linh Thể loại: Ngược luyến tàn tâm, drama gia đình, nữ nhu nhược, nam tàn nhẫn. Một mẩu truyện