Truyện của TrangSo_sociu

Đăng bởi: TrangSo_sociu

963857 - 87846 - 66

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Vườn trường, 1x1, bựa, Băng lãnh bá đạo công x Ăn hại thê nô

Đăng bởi: TrangSo_sociu

9808 - 1685 - 5

Tác giả: Trang Sơ Vẽ sịp trên bìa: Trang Sơ Thể loại: Hành động, kì ảo, bẩn bựa, siêu nhân, vui vẻ,

Đăng bởi: TrangSo_sociu

683 - 192 - 1

Nhớ buổi chiều vàng trong nắng, dưới gốc cây phượng dưới tiếng ve om sòm, có cái thơm nhẹ lên

Đăng bởi: TrangSo_sociu

84122 - 18988 - 50

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, học đường, vui vẻ, hường phấn cực GAY cấn, thô bỉ. Có cảnh

Đăng bởi: TrangSo_sociu

311111 - 31755 - 25

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Ôn nhu

Đăng bởi: TrangSo_sociu

3043 - 703 - 2

Tác giả: Trang Sơ. Thể loại: Bỉ bựa, dễ gây ức chế. Nhân vật chính: Hồ Vân Ngọc, Tiền. Cp: Tiền x Ngọc. Giới

Đăng bởi: TrangSo_sociu

112791 - 22936 - 56

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, giang hồ, hành động, ngược, hài, drama, đực rựa có khả năng sinh

Đăng bởi: TrangSo_sociu

50289 - 9971 - 24

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, cổ đại, ngược, ngắn, có cảnh nóng, HE. Rating: 16 tuổi. Cp: Bạo chúa x

Đăng bởi: TrangSo_sociu

130229 - 16674 - 31

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, bựa, ngọt ngào, vui vẻ, hiện đại. Cp: Phan Hoàng Dũng x Lương

Đăng bởi: TrangSo_sociu

484676 - 71264 - 71

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam x Nam, bẩn bựa, đời thường,