Truyện của TrangSo_sociu

Đăng bởi: TrangSo_sociu

78354 - 10181 - 17

Tên khác: Tấm Cám - Chuyện Sơ kể Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Truyện chế, Si tình cường

Đăng bởi: TrangSo_sociu

68063 - 16391 - 52

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, giang hồ, hành động, ngược, hài, drama, đực rựa có khả năng sinh

Đăng bởi: TrangSo_sociu

286996 - 29087 - 25

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Ôn nhu

Đăng bởi: TrangSo_sociu

923497 - 83421 - 66

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Vườn trường, 1x1, bựa, Băng lãnh bá đạo công x Ăn hại thê nô

Đăng bởi: TrangSo_sociu

441635 - 65048 - 70

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam x Nam, bẩn bựa, đời thường,

Đăng bởi: TrangSo_sociu

8614 - 1518 - 5

Tác giả: Trang Sơ Vẽ sịp trên bìa: Trang Sơ Thể loại: Hành động, kì ảo, bẩn bựa, siêu nhân, vui vẻ,

Đăng bởi: TrangSo_sociu

666 - 240 - 2

Tác giả: Trang Sơ. Thể loại: Bỉ bựa, dễ gây ức chế. Nhân vật chính: Hồ Vân Ngọc, Tiền. Cp: Tiền x Ngọc. Giới

Đăng bởi: TrangSo_sociu

115769 - 15020 - 31

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, bựa, ngọt ngào, vui vẻ, hiện đại. Cp: Phan Hoàng Dũng x Lương

Đăng bởi: TrangSo_sociu

43261 - 8531 - 24

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, cổ đại, ngược, ngắn, có cảnh nóng, HE. Rating: 16 tuổi. Cp: Bạo chúa x

Đăng bởi: TrangSo_sociu

205855 - 18536 - 16

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: 1x1 , Ôn nhu bá đạo công x Thỏ