Truyện của TrangSo_sociu

Đăng bởi: TrangSo_sociu

46575 - 5646 - 37

Thiết kế bìa: Trang Sơ (Tranh Sơ vẽ đọ :v) Nội dung bao gồm: - Lời giới thiệu, tự bạch về Sơ. -

Đăng bởi: TrangSo_sociu

67365 - 8747 - 17

Tên khác: Tấm Cám - Chuyện Sơ kể Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Truyện chế, Si tình cường

Đăng bởi: TrangSo_sociu

70448 - 9913 - 25

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, bựa, vui vẻ, hiện đại. Cp: Phan Hoàng Dũng x Lương Ngọc Hưng (

Đăng bởi: TrangSo_sociu

319941 - 49079 - 65

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam x Nam, bẩn bựa, đời thường,

Đăng bởi: TrangSo_sociu

218329 - 22516 - 25

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Ôn nhu

Đăng bởi: TrangSo_sociu

8430 - 2010 - 11

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, cổ đại, có ngọt, có ngược, ngắn, có cảnh nóng. Rating: 16 tuổi. Cp: Bạo

Đăng bởi: TrangSo_sociu

817523 - 72634 - 65

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Vườn trường, 1x1, bựa, Băng lãnh bá đạo công x Ăn hại thê nô

Đăng bởi: TrangSo_sociu

4786 - 892 - 3

Tác giả: Trang Sơ Vẽ sịp trên bìa: Trang Sơ Thể loại: Hành động, kì ảo, bẩn bựa, siêu nhân, vui vẻ,

Đăng bởi: TrangSo_sociu

179126 - 15834 - 16

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: 1x1 , Ôn nhu bá đạo công x Thỏ