Truyện của TrangSo_sociu

Đăng bởi: TrangSo_sociu

536832 - 78602 - 70

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam x Nam, bẩn bựa, đời thường,

Đăng bởi: TrangSo_sociu

147495 - 19418 - 31

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, bựa, ngọt ngào, vui vẻ, hiện đại. Cp: Phan Hoàng Dũng x Lương

Đăng bởi: TrangSo_sociu

241283 - 47897 - 102

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, học đường, vui vẻ, hường phấn cực GAY cấn, thô bỉ. Có cảnh

Đăng bởi: TrangSo_sociu

1013603 - 93780 - 66

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Vườn trường, 1x1, bựa, Băng lãnh bá đạo công x Ăn hại thê nô

Đăng bởi: TrangSo_sociu

327033 - 33399 - 25

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Ôn nhu

Đăng bởi: TrangSo_sociu

57989 - 11483 - 24

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, cổ đại, ngược, ngắn, có cảnh nóng, HE. Rating: 16 tuổi. Cp: Bạo chúa x

Đăng bởi: TrangSo_sociu

88513 - 11702 - 18

Tên khác: Tấm Cám - Chuyện Sơ kể Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Truyện chế, Si tình cường

Đăng bởi: TrangSo_sociu

169228 - 30261 - 57

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, giang hồ, hành động, ngược, hài, drama, đực rựa có khả năng sinh

Đăng bởi: TrangSo_sociu

4763 - 968 - 2

Tác giả: Trang Sơ. Thể loại: Bỉ bựa, dễ gây ức chế. Nhân vật chính: Hồ Vân Ngọc, Tiền. Cp: Tiền x Ngọc. Giới

Đăng bởi: TrangSo_sociu

1308 - 276 - 1

Nhớ buổi chiều vàng trong nắng, dưới gốc cây phượng dưới tiếng ve om sòm, có cái thơm nhẹ lên