Truyện của TrangSo_sociu

Đăng bởi: TrangSo_sociu

200121 - 32906 - 57

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, giang hồ, hành động, ngược, hài, drama, đực rựa có khả năng sinh

Đăng bởi: TrangSo_sociu

1039706 - 95929 - 66

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Vườn trường, 1x1, bựa, Băng lãnh bá đạo công x Ăn hại thê nô

Đăng bởi: TrangSo_sociu

563147 - 81322 - 70

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam x Nam, bẩn bựa, đời thường,

Đăng bởi: TrangSo_sociu

90691 - 11966 - 18

Tên khác: Tấm Cám - Chuyện Sơ kể Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Truyện chế, Si tình cường

Đăng bởi: TrangSo_sociu

1607 - 305 - 1

Nhớ buổi chiều vàng trong nắng, dưới gốc cây phượng dưới tiếng ve om sòm, có cái thơm nhẹ lên

Đăng bởi: TrangSo_sociu

5612 - 1064 - 2

Tác giả: Trang Sơ. Thể loại: Bỉ bựa, dễ gây ức chế. Nhân vật chính: Hồ Vân Ngọc, Tiền. Cp: Tiền x Ngọc. Giới

Đăng bởi: TrangSo_sociu

63794 - 12206 - 24

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, cổ đại, ngược, ngắn, có cảnh nóng, HE. Rating: 16 tuổi. Cp: Bạo chúa x

Đăng bởi: TrangSo_sociu

301179 - 54716 - 106

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, học đường, vui vẻ, hường phấn cực GAY cấn, thô bỉ. Có cảnh

Đăng bởi: TrangSo_sociu

336882 - 34138 - 25

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Ôn nhu

Đăng bởi: TrangSo_sociu

156497 - 20316 - 31

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, bựa, ngọt ngào, vui vẻ, hiện đại. Cp: Phan Hoàng Dũng x Lương