Truyện của TrinhHThKiu

Đăng bởi: TrinhHThKiu

158125 - 11840 - 200

Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit:

Đăng bởi: TrinhHThKiu

10913 - 1100 - 18

Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit:

Đăng bởi: TrinhHThKiu

292 - 24 - 4

Tác giả: Y Y Dĩ Dực Edit: Thiên Di Tiêu Dư An xuyên thư. Xuyên thành thiếu niên quân vương đoạn tụ

Đăng bởi: TrinhHThKiu

232 - 11 - 9

Tác Giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án dài dòng: Bắt được Cố Mang phản bội về nước mẹ, mọi

Đăng bởi: TrinhHThKiu

353 - 42 - 2

Đọc hài thôi chứ chẳng có gì đâu = ))))