Truyện của Truc2817

Đăng bởi: Truc2817

428 - 84 - 6

Là cảm xúc nhất thời 😂 🌺Yêu rồi hận. Đến khi người ra đi mới chợt nhận ra... Hoá ra đã