Truyện của TrucPhuong2k4

Đoản

Writing

Đăng bởi: TrucPhuong2k4

4 - 1 - 2

Tổng hợp những mẫu truyện ngắn hoặc đoản

Đăng bởi: TrucPhuong2k4

224 - 20 - 4

motip chuyện không mới ,tuy nhiên ad sẽ cố gắng thêm nhiều chi tiết hấp dẫn để thỏa mãn được