Truyện của TsukinoKalia

Đăng bởi: TsukinoKalia

94 - 13 - 2

Đánh Đánh

Writing

Đăng bởi: TsukinoKalia

57 - 3 - 1

Mời Quý Khách

Đăng bởi: TsukinoKalia

126 - 10 - 3

Etou Hãy Gia Nhập Crystal Queen Academy ạ

Đăng bởi: TsukinoKalia

1397 - 68 - 20

Tuyển học sinh cho Học Viện [ Love Butterfly Academy]

Đăng bởi: TsukinoKalia

25 - 4 - 1

Family

Writing

Đăng bởi: TsukinoKalia

54 - 7 - 2

Tuyển Family Cho Kalia

Đăng bởi: TsukinoKalia

30 - 5 - 2

Nhiệm Vụ

Writing

Đăng bởi: TsukinoKalia

147 - 17 - 9

Về Nhiệm Vụ

Ký Ức

Writing

Đăng bởi: TsukinoKalia

272 - 41 - 7

Idol

Writing

Đăng bởi: TsukinoKalia

268 - 28 - 7

Etou nói về 1 cô gái Tên Là Rose và Cô bé đã có ước mơ trở thành Idol nên