Truyện của TsukinoKalia

Idol

Writing

Đăng bởi: TsukinoKalia

393 - 31 - 7

Etou nói về 1 cô gái Tên Là Rose và Cô bé đã có ước mơ trở thành Idol nên

Nhiệm Vụ

Writing

Đăng bởi: TsukinoKalia

175 - 17 - 9

Về Nhiệm Vụ

Family

Writing

Đăng bởi: TsukinoKalia

110 - 7 - 2

Tuyển Family Cho Kalia

Ký Ức

Writing

Đăng bởi: TsukinoKalia

715 - 47 - 7

Đăng bởi: TsukinoKalia

1883 - 77 - 20

Tuyển học sinh cho Học Viện [ Love Butterfly Academy]

Đánh Đánh

Writing

Đăng bởi: TsukinoKalia

78 - 3 - 1

Mời Quý Khách

Đăng bởi: TsukinoKalia

128 - 13 - 2

Đăng bởi: TsukinoKalia

55 - 9 - 2

Đăng bởi: TsukinoKalia

62 - 5 - 1

Đăng bởi: TsukinoKalia

177 - 13 - 3

Etou Hãy Gia Nhập Crystal Queen Academy ạ