Truyện của Ttshadow99

Đăng bởi: Ttshadow99

148766 - 11870 - 36

Tác giả: Ttshadow99 Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, 1x1, sư đồ luyến, xuyên thư, HE.

Đăng bởi: Ttshadow99

1415 - 105 - 3

Cp: Tây Môn Khiếu Thiên x Vân Thiếu Cung Lạnh lùng độc chiếm đại thế gia công x nguỵ ác nhân