Truyện của Tuu_Nguyet

Đăng bởi: Tuu_Nguyet

48233 - 196 - 14

Tổng hợp các loại thịt nạc thịt mỡ... (Có bản convert, có bản edit...) Đáp ứng nhu cầu của mọi người

Đăng bởi: Tuu_Nguyet

3947 - 4 - 108

Tên: Bệ hạ bất khả dĩ! Tác giả: Đại Phi Converter: Vespertine Đăng trên wattpad: @Tuu_Nguyet Design bìa: @Tuu_Nguyet Thể loại: Bạo thịt, cao h,

Đăng bởi: Tuu_Nguyet

0 - 0 - 9

Tên truyện [Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss] Thể loại: mau xuyên, hệ thống, HE, h nhẹ, 1v1,

Đăng bởi: Tuu_Nguyet

186 - 0 - 35

Là gió thổi, cũng là rung động Hán Việt: Thị phong động, dã thị tâm động Nguồn: Wikidich.com Tác giả: Vô Thanh Converter: vespertine Đăng