Truyện của Tuu_Nguyet

Đăng bởi: Tuu_Nguyet

15164 - 56 - 108

Tên: Bệ hạ bất khả dĩ! Tác giả: Đại Phi Converter: Vespertine Designer: Tửu Nguyệt Thể loại: Bạo thịt, cao h, xuyên việt, 3S,

Đăng bởi: Tuu_Nguyet

110490 - 626 - 25

Tổng hợp truyện sắc 18+ [Có bản edit, có bản convert, có bản ta tự edit luôn...] Ta là một người ích

Đăng bởi: Tuu_Nguyet

6 - 2 - 2

Tác giả: Hạ Nhật Tiểu Thời Quang. Tên gốc: Nam thần muốn thượng ta. Converter: Vespertine. Nguồn convert: wikidich.com Editor: Tửu Nguyệt. Thể loại: ngôn

Đăng bởi: Tuu_Nguyet

1168 - 73 - 35

Là gió thổi, cũng là rung động Hán Việt: Thị phong động, dã thị tâm động Nguồn: Wikidich.com Tác giả: Vô Thanh Converter: vespertine Bìa: