Truyện của UrameliaCVC

Đăng bởi: UrameliaCVC

1324 - 201 - 24

Nội dung: tưởng tượng câu chuyện giữa bạn với một nhân vật trong My Hero Academia. # Các nhân vật đều

Đăng bởi: UrameliaCVC

163 - 33 - 2

Nhiều khu vực trong thành phố đang bị một chứng bệnh - Melancholia xâm chiếm. Những người không may mắc

Đăng bởi: UrameliaCVC

297 - 45 - 7

Nội dung: Chặng đường đầy khó khăn của lớp 1-B khoa Anh Hùng, với mong muốn có thể vượt mặt

Đăng bởi: UrameliaCVC

542 - 72 - 8

'Alpha, kẻ thống trị.' 'Omega, nô lệ tình dục.' 'Beta, những người ngoài cuộc.' 'Delta, kẻ phản bội.' 'Gamma, tái sinh một lần nữa.' Tình

Đăng bởi: UrameliaCVC

87 - 13 - 1

Chúng giày vò con người ngày qua ngày, trong khi không nhận được sự nhìn nhận đúng đắn từ xã

Secret Clock.

Writing

Đăng bởi: UrameliaCVC

98 - 28 - 4

Một đồng hồ có thể điều khiển thời gian, Một hòn đá cẩm thạch có thể tìm kiếm, Và một viên phấn