Truyện của VTinNgu465

Đăng bởi: VTinNgu465

22 - 6 - 3

Lần đầu viết Mong đc chiếu cố Đừng ném đá:))))) CP chính: Vong Tiện

Đăng bởi: VTinNgu465

51 - 10 - 3

Nếu kết thúc quên tiện song xuyên hồi 69 trăm phượng sơn, ở không có chút nào cảm kích dưới