Truyện của Vanessaoith

Đổ Vỏ

Writing

Đăng bởi: Vanessaoith

6032 - 338 - 3

"Mình bảo mình hãy còn son Ta đi qua ngõ thấy con mình bò Con mình những trấu cùng tro Ta đi gánh

Hoa yêu

Writing

Đăng bởi: Vanessaoith

126 - 22 - 2

Chuyện điên rồ nhất mà Xuyến Chi từng làm, đó chính là bỏ nhà ra ngoài tìm trai. Nhưng nó thật

Đăng bởi: Vanessaoith

55718 - 4543 - 26

"Nhà em có đàn sầu riêng Đằng ngoài gai góc, đằng chiêng ngọt bùi Ai ơi muốn lựa lấy cùi Phải tróc hết

Đăng bởi: Vanessaoith

2058 - 243 - 3

"Lang thang vốn đã thành quen, em chẳng thể nào dừng lại. Người đến, người đi, em chẳng đọng lại

Đăng bởi: Vanessaoith

32266 - 3379 - 26

"Khi đó, cứ nghĩ mình sẽ trở thành tài nữ vang danh thiên hạ, gặp hoa hoa nở, gặp người

Đăng bởi: Vanessaoith

9241 - 884 - 4

Bắc thang lên đến tận trời, Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay. Đánh thôi lại trói vào cây, Hỏi ông Nguyệt

Đăng bởi: Vanessaoith

3893 - 534 - 18

"Câu chữ chi em vang bóng một thời Để rồi mai thân này tàn lụi mãi. Chẳng ai nhớ đến Chẳng ai thương."