Truyện của Vanessaoith

Đăng bởi: Vanessaoith

3521 - 505 - 18

"Câu chữ chi em vang bóng một thời Để rồi mai thân này tàn lụi mãi. Chẳng ai nhớ đến Chẳng ai thương."

Đăng bởi: Vanessaoith

50099 - 4178 - 25

"Nhà em có đàn sầu riêng Đằng ngoài gai góc, đằng chiêng ngọt bùi Ai ơi muốn lựa lấy cùi Phải tróc hết

Đổ Vỏ

Writing

Đăng bởi: Vanessaoith

4330 - 304 - 3

"Mình bảo mình hãy còn son Ta đi qua ngõ thấy con mình bò Con mình những trấu cùng tro Ta đi gánh

Đăng bởi: Vanessaoith

10595 - 930 - 23

Ổ hỗn độn, từa lưa của tớ. Chuyên gia vẽ con người ta thì đẹp, con mình thì xấu hoắc.

Đăng bởi: Vanessaoith

207 - 23 - 3

Bao gồm những đoạn văn ngắn ngủi viết ra lúc hứng lên, gom lại thành topic cho đỡ cơn đào

Đăng bởi: Vanessaoith

8019 - 786 - 4

Bắc thang lên đến tận trời, Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay. Đánh thôi lại trói vào cây, Hỏi ông Nguyệt

Đăng bởi: Vanessaoith

28630 - 3039 - 23

"Khi đó, cứ nghĩ mình sẽ trở thành tài nữ vang danh thiên hạ, gặp hoa hoa nở, gặp người

Đăng bởi: Vanessaoith

1888 - 228 - 3

"Lang thang vốn đã thành quen, em chẳng thể nào dừng lại. Người đến, người đi, em chẳng đọng lại