Truyện của Vanessaoith

Đăng bởi: Vanessaoith

60001 - 5069 - 28

"Nhà em có đàn sầu riêng Đằng ngoài gai góc, đằng chiêng ngọt bùi Ai ơi muốn lựa lấy cùi Phải tróc hết

Đổ Vỏ

Writing

Đăng bởi: Vanessaoith

7831 - 490 - 4

"Mình bảo mình hãy còn son Ta đi qua ngõ thấy con mình bò Con mình những trấu cùng tro Ta đi gánh

Đăng bởi: Vanessaoith

4205 - 595 - 19

"Câu chữ chi em vang bóng một thời Để rồi mai thân này tàn lụi mãi. Chẳng ai nhớ đến Chẳng ai thương."

Đăng bởi: Vanessaoith

56 - 18 - 1

"Lần đầu gặp Thái tử, nàng đã nghĩ có thể tin tưởng được người này."

Hoa yêu

Writing

Đăng bởi: Vanessaoith

265 - 41 - 2

Chuyện điên rồ nhất mà Xuyến Chi từng làm, đó chính là bỏ nhà ra ngoài tìm trai. Nhưng nó thật

Đăng bởi: Vanessaoith

863 - 31 - 2

Làm gì khi đột nhiên bị cuốn vào một thế giới game?

Đăng bởi: Vanessaoith

10729 - 1044 - 4

Bắc thang lên đến tận trời, Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay. Đánh thôi lại trói vào cây, Hỏi ông Nguyệt

Đăng bởi: Vanessaoith

35974 - 3664 - 27

"Khi đó, cứ nghĩ mình sẽ trở thành tài nữ vang danh thiên hạ, gặp hoa hoa nở, gặp người

Đăng bởi: Vanessaoith

2186 - 253 - 3

"Lang thang vốn đã thành quen, em chẳng thể nào dừng lại. Người đến, người đi, em chẳng đọng lại