Truyện của VietDang6

Đăng bởi: VietDang6

288 - 13 - 6

Một con người chết đi. Linh hồn anh ta đầu thai tới thế giới khác, giống như thế kỉ XVI.

Đăng bởi: VietDang6

552 - 94 - 22

Thể loại: giả tưởng, lịch sử, thần thoại, tiên hiệp,... Một câu chuyện được tác giả viết về lịch sử Việt

Đăng bởi: VietDang6

77 - 4 - 2

Chuyện lấy bối cảnh Avenger phần 3 nhưng lại diễn ra ở Việt Nam. Với sự giúp sức của tổ NH1,

Đăng bởi: VietDang6

540 - 47 - 15

Một câu chuyện được tác giả viết về lịch sử Việt Nam theo chiều hướng mới lạ, bởi trong những

Đăng bởi: VietDang6

82 - 4 - 2

Năm 2050, một vụ tấn công của một chủng loài ngoài hành tinh gọi là Stermon đã làm đảo lộn

Đăng bởi: VietDang6

93 - 6 - 7

The year is 2073 8 years ago, an alien fleet attacked Earth Hundreds of millions died. Numerous cities was destroyed. Human nearly lost