Truyện của VietchoChieu

Đăng bởi: VietchoChieu

30 - 6 - 2

Như thanh xuân đã qua...

Đăng bởi: VietchoChieu

26212 - 976 - 21

Thanh Thiên Phụ Thân sẽ tiếp nối Tản Mạn Khai Phong với những mẩu chuyện nho nhỏ bên lề vụ

Đăng bởi: VietchoChieu

1792 - 94 - 8

Kỷ niệm một ngày mưa rất... nắng! :)

Đăng bởi: VietchoChieu

410 - 39 - 21

Một ngàn lẻ một thứ linh tinh... Bạn rảnh rỗi? Bạn không rảnh, chỉ là mệt mỏi không muốn làm

Đăng bởi: VietchoChieu

2664 - 151 - 9

Làm anh khó? Làm sư huynh khó? Làm nhị sư huynh thì thế nào? Trên đầu có đại sư

Đăng bởi: VietchoChieu

48780 - 2381 - 81

Trở về thời... chưa có Chiêu Chiêu , chuyện gì đã xảy ra trong những chiều giăng giăng yên vũ?

Đăng bởi: VietchoChieu

5239 - 323 - 60

Linh tinh giảm áp trong lúc chờ đợi. Chờ gì á? Chờ cơn lười qua đi chứ còn

Đăng bởi: VietchoChieu

17201 - 583 - 21

Tuyển tập những Truyện-Rất-Ngắn lấy cảm hứng từ con Mèo áo đỏ của Khai Phong Phủ ngàn năm về trước.

Đăng bởi: VietchoChieu

4741 - 149 - 14

"... Thân là người của Khai Phong Phủ, hôm nay lại ngang nhiên đứng dưới bóng bốn chữ Công

Đăng bởi: VietchoChieu

454 - 31 - 2

Siêu đoản, chỉ để thử sức một chút. Xin cân nhắc trước khi liếc qua. Tác giả xin