Truyện của Vietchodochan

Đăng bởi: Vietchodochan

23 - 2 - 1

Không biết viết gì nên cứ đọc sẽ biết

Đăng bởi: Vietchodochan

21402 - 1896 - 42

Truyện kể về một thiên tài lười biếng, có được hầu hết các nguyên tố tồn tại trong thế giới

Đăng bởi: Vietchodochan

29 - 4 - 1

Một tên nghiện game và công nghệ xuyên không vào game do mình đánh cấp!

Đăng bởi: Vietchodochan

775 - 84 - 6

Main là một thằng năng động và luôn quan tâm người khác, có thói quen ngủ sơm dậy trễ nên

Xuyên không

Writing

Đăng bởi: Vietchodochan

27 - 5 - 1

Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, main của chúng ta tự nhiên đi học sớm. Lúc bấy giờ,

Đăng bởi: Vietchodochan

138 - 10 - 3

Truyện này mình viết không được hay, có gì mấy bạn góp ý giúp.