Truyện của Vietchodochan

Đăng bởi: Vietchodochan

7 - 0 - 1

Không biết viết gì nên cứ đọc sẽ biết

Đăng bởi: Vietchodochan

564 - 72 - 6

Main là một thằng năng động và luôn quan tâm người khác, có thói quen ngủ sơm dậy trễ nên

Đăng bởi: Vietchodochan

103 - 8 - 3

Truyện này mình viết không được hay, có gì mấy bạn góp ý giúp.

Xuyên không

Writing

Đăng bởi: Vietchodochan

15 - 3 - 1

Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, main của chúng ta tự nhiên đi học sớm. Lúc bấy giờ,

Đăng bởi: Vietchodochan

17349 - 1519 - 35

Truyện kể về một thiên tài lười biếng, có được hầu hết các nguyên tố tồn tại trong thế giới

Đăng bởi: Vietchodochan

23 - 4 - 1

Một tên nghiện game và công nghệ xuyên không vào game do mình đánh cấp!