Truyện của Vktoxic

Đăng bởi: Vktoxic

110 - 18 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Kookie của nhà Beyond The Scene !!! (1/9/2018) 🎂🎂 Cáo và Thỏ

Đăng bởi: Vktoxic

327 - 70 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Kookie của nhà Beyond The Scene ^^ (1/9/2017) 🎂🎂 Written by me

Đăng bởi: Vktoxic

2398 - 765 - 17

| Magical&Hyper High Toxicity Prescription | Really Slut Author!! Be careful. My first experience in 18+ Text, it's not professional. Forgive me.

Đăng bởi: Vktoxic

328 - 98 - 2

| Mysterious Toxicity Prescription | Part 1: Lumos Written by me. I deserve your honor.

Đăng bởi: Vktoxic

611 - 117 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Taetae của nhà Beyond The Scene !!! (30/12/2017) 🎂🎂 Nội dung: Hắn là

Đăng bởi: Vktoxic

496 - 89 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Taetae của nhà Beyond The Scene !!! (30/12/2016) 🎂🎂

Đăng bởi: Vktoxic

5471 - 794 - 7

| Neutral Toxcity Prescription | Thiên giới và Quỷ giới mãi mãi không dung hòa, hai người hai bên

Đăng bởi: Vktoxic

741 - 181 - 5

| Neutral Toxicity Prescription | Ngày nhỏ Jungkook ở cùng Taehyung, một đứa ngây thơ một đứa ấu trĩ.