Truyện của Vktoxic

Đăng bởi: Vktoxic

456 - 106 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Taetae của nhà Beyond The Scene !!! (30/12/2017) 🎂🎂 Nội dung: Hắn là

Đăng bởi: Vktoxic

269 - 65 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Kookie của nhà Beyond The Scene ^^ (1/9/2017) 🎂🎂 Written by me

Đăng bởi: Vktoxic

1522 - 689 - 17

| Magical&Hyper High Toxicity Prescription | Really Slut Author!! Be careful. My first experience in 18+ Text, it's not professional. Forgive me.

Đăng bởi: Vktoxic

47 - 10 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Kookie của nhà Beyond The Scene !!! (1/9/2018) 🎂🎂 Cáo và Thỏ

Đăng bởi: Vktoxic

625 - 170 - 5

| Neutral Toxicity Prescription | Ngày nhỏ Jungkook ở cùng Taehyung, một đứa ngây thơ một đứa ấu trĩ.

Đăng bởi: Vktoxic

4749 - 716 - 7

| Neutral Toxcity Prescription | Thiên giới và Quỷ giới mãi mãi không dung hòa, hai người hai bên

Đăng bởi: Vktoxic

440 - 86 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Taetae của nhà Beyond The Scene !!! (30/12/2016) 🎂🎂

Đăng bởi: Vktoxic

240 - 85 - 2

| Mysterious Toxicity Prescription | Part 1: Lumos Written by me. I deserve your honor.