Truyện của Vktoxic

Đăng bởi: Vktoxic

138017 - 19625 - 166

| Pink&High Toxicity Prescription | _Tên truyện:Thiếu tướng! Vợ ngài có thai rồi! _Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương _Chuyển

Đăng bởi: Vktoxic

418 - 85 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Taetae của nhà Beyond The Scene !!! (30/12/2016) 🎂🎂

Đăng bởi: Vktoxic

54538 - 4902 - 55

| Pink Toxicity Prescription | __Origin:Sam Sam đến đây ăn nè/Sam Sam come to eat __Tác giả:Cố Mạn

Đăng bởi: Vktoxic

589 - 165 - 5

| Neutral Toxicity Prescription | Ngày nhỏ Jungkook ở cùng Taehyung, một đứa ngây thơ một đứa ấu trĩ.

Đăng bởi: Vktoxic

404 - 98 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Taetae của nhà Beyond The Scene !!! (30/12/2017) 🎂🎂 Nội dung: Hắn là một

Đăng bởi: Vktoxic

4351 - 674 - 7

| Neutral Toxcity Prescription | Thiên giới và Quỷ giới mãi mãi không dung hòa, hai người hai bên

Đăng bởi: Vktoxic

214 - 84 - 2

| Mysterious Toxicity Prescription | Part 1: Lumos Written by me. I deserve your honor.

Đăng bởi: Vktoxic

17957 - 2239 - 13

| Neutral Toxicity Prescription | Nhà họ Kim có một cậu thiếu gia, cư nhiên tính nết không bình

Đăng bởi: Vktoxic

1263 - 651 - 17

| Magical&Hyper High Toxicity Prescription | Really Slut Author!! Be careful. My first experience in 18+ Text, it's not professional. Forgive me.

Đăng bởi: Vktoxic

244 - 64 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Kookie của nhà Beyond The Scene ^^ (1/9/2017) 🎂🎂 Written by me