Truyện của Vktoxic

Đăng bởi: Vktoxic

539 - 113 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Taetae của nhà Beyond The Scene !!! (30/12/2017) 🎂🎂 Nội dung: Hắn là

Đăng bởi: Vktoxic

5003 - 735 - 7

| Neutral Toxcity Prescription | Thiên giới và Quỷ giới mãi mãi không dung hòa, hai người hai bên

Đăng bởi: Vktoxic

663 - 177 - 5

| Neutral Toxicity Prescription | Ngày nhỏ Jungkook ở cùng Taehyung, một đứa ngây thơ một đứa ấu trĩ.

Đăng bởi: Vktoxic

76 - 17 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Kookie của nhà Beyond The Scene !!! (1/9/2018) 🎂🎂 Cáo và Thỏ

Đăng bởi: Vktoxic

270 - 91 - 2

| Mysterious Toxicity Prescription | Part 1: Lumos Written by me. I deserve your honor.

Đăng bởi: Vktoxic

454 - 87 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Taetae của nhà Beyond The Scene !!! (30/12/2016) 🎂🎂

Đăng bởi: Vktoxic

291 - 69 - 1

| Special Toxicity Prescription | Mừng sinh nhật Kookie của nhà Beyond The Scene ^^ (1/9/2017) 🎂🎂 Written by me

Đăng bởi: Vktoxic

1975 - 710 - 17

| Magical&Hyper High Toxicity Prescription | Really Slut Author!! Be careful. My first experience in 18+ Text, it's not professional. Forgive me.