Truyện của VngMnhNgc

Tổ Sư

Writing

Đăng bởi: VngMnhNgc

17 - 0 - 3

Một khúc hồng trần, vang tận vạn cổ Một đóa bỉ ngạn, tưởng niệm vạn năm Một quyển kinh thư, dạo bước