Truyện của Vovanngu

Đăng bởi: Vovanngu

38 - 13 - 5

Từ nhiều năm về trước, tôi đã không còn thấy gì ngoài bóng tối vô tận...

Đăng bởi: Vovanngu

39 - 17 - 13

Văn án: Những bức thư không gửi, mãi mãi nằm trong chiếc hộp của người con gái nọ. Nó chứa đựng