Truyện của VyVydammy

Đăng bởi: VyVydammy

68201 - 2844 - 23

Tác giả: VyVydammy_ Vàng 💡( Kin) Thể loại: lạnh lùng, phúc hắc, thê nô công x hơi tửng, tạc mao,

Đăng bởi: VyVydammy

1332 - 154 - 14

Tác giả: VyVydammy_ Vàng 💡( Kin) Xem phần giới thiệu ở phần đầu * Đây là truyện đam( chắc ai cũng biết)

Đăng bởi: VyVydammy

64602 - 3525 - 22

Tác giả: VyVydammy_ Vàng 💡( Kin) Thể loại: gian manh, lạnh lùng, thê nô, ôn nhu công x ngây thơ, dễ

Đăng bởi: VyVydammy

43 - 11 - 3

Tác giả: VyVydammy_Vàng 💡 Nhân vật: Bạch Trác Ân x Tô Chí Điềm, Hàn Lữ Gia x Viên Viên,... Thể loại: trọng

Đăng bởi: VyVydammy

155 - 21 - 4

Những đoản văn do Vàng sáng tác ra, sẽ có ngược, cũng sẽ có ngọt, nhưng đa phần sẽ là

Đăng bởi: VyVydammy

1854 - 184 - 7

Có yếu tố boy x boy rất rất cao với OOC nữa :))) cân nhắc trước khi xem :))) có

Đăng bởi: VyVydammy

1600 - 112 - 6

Tác giả: VyVydammy_ Vàng💡 (Kin) Thể loại: đam mỹ, vườn trường, lưu manh, thê nô, ôn nhu, cường công x ánh