Truyện của WheelOfFortuneXVII

Đăng bởi: WheelOfFortuneXVII

3102 - 300 - 13

☆ Hán việt : Trọng sinh thiên kim ngận phúc hắc : Cố thiếu, tự trọng ! ☆ Tác giả :

Đăng bởi: WheelOfFortuneXVII

19150 - 1984 - 15

☆ Hán việt : Nhậm vụ chủ giác hựu quải liễu ☆ Thuần việt : Nhân vật chính (trong) nhiệm vụ

Đăng bởi: WheelOfFortuneXVII

53874 - 7023 - 39

▶ Hán Việt : Pháo hôi tấn cấp kế hoa thư ▶ Tác giả : Khoái Nhạc Tiểu Vu Bà ▶ Tình