Truyện của WheelOfFortuneXVII

Đăng bởi: WheelOfFortuneXVII

8521 - 1160 - 15

☆ Hán việt : Nhậm vụ chủ giác hựu quải liễu ☆ Thuần việt : Nhân vật chính (trong) nhiệm vụ

Đăng bởi: WheelOfFortuneXVII

385 - 65 - 5

☆ Hán việt : Trọng sinh thiên kim ngận phúc hắc : Cố thiếu, tự trọng ! ☆ Tác giả :

Đăng bởi: WheelOfFortuneXVII

18690 - 2659 - 20

▶ Hán Việt : Pháo hôi tấn cấp kế hoa thư ▶ Tác giả : Khoái Nhạc Tiểu Vu ▶ Tình trạng