Truyện của Wind2012HHS

Đăng bởi: Wind2012HHS

234803 - 27980 - 123

Những khoảnh khắc đáng giá và một số bài phân tích về HunHan. Oh Sehun/Ngô Thế Huân (EXO): 12/04/1994, là

Đăng bởi: Wind2012HHS

23868 - 1987 - 35

Nhân vật: HunHan và các thành viên EXO. Thể loại: Fanfiction, hiện thực, ngược tâm. Truyện viết về những gì HunHan đã