Truyện của XelaGalaxy

Đăng bởi: XelaGalaxy

295 - 14 - 11

Alner là một cô gái đầy tiềm năng với nhiều sức mạnh, ma thuật... 12 tuổi. Cô phát hiện ra