Truyện của Xiaoliao

Đăng bởi: Xiaoliao

490 - 11 - 7

Tác giả: ok我在一直都在 Dịch: Liêu === Thế sự rối ren, có người hay ngụ chốn thâm sơn.

Đăng bởi: Xiaoliao

2025 - 122 - 7

Tác giả: 大丽花茶 Chuyển ngữ: Liêu Link wordpress: https://ryurolannnnn.wordpress.com/hoan/cau-x-cao-duoi-cua-nguoi-rat-mem/

Đăng bởi: Xiaoliao

121502 - 8200 - 27

Tác giả: Thương Thử Đồ Long Chuyển ngữ: Liêu ==== Giới thiệu Vương Tiểu Thiên con nhà nghèo thi đại học bị xếp vào

Đăng bởi: Xiaoliao

2578 - 79 - 8

Tác giả: Quả Tử Tương Trấp Chuyển ngữ: Liêu Giới thiệu: Lúc Viên Tinh Nhiên mới ra đời, bác sĩ đánh kiểu gì

Đăng bởi: Xiaoliao

504 - 29 - 6

Tác giả: Nhập Loạn Chuyển ngữ: Liêu Giới thiệu Ngụy Chi Hòa từ dưới quê lên nhận cửa hàng sửa chữa trong thành

Đăng bởi: Xiaoliao

134 - 4 - 4

Tác giả: 食心鹿 Biên tập: Liêu Giới thiệu vắn tắt về "Quỳnh thố" - Lộc Huân. Tiêu đề "Quỳnh thố" lấy từ bài

Đăng bởi: Xiaoliao

159 - 19 - 3

Tác giả: Lộng Thanh Phong Chuyển ngữ: Liêu ==== Giới thiệu Chữ Thính trong tên Trần Thính, trong tiếng địa phương nghĩa là "mạt

Đăng bởi: Xiaoliao

841 - 50 - 20

Thể loại: Cung đình, hầu tước, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh, 1v1. Edit + Beta: Tiểu Kỳ (https://xiaolingyang.wordpress.com) Trans: QT đại

Đăng bởi: Xiaoliao

5746 - 369 - 12

Tác giả: Bạch Vân Phi Vân Chuyển ngữ: Liêu ===== Giới thiệu Trước khi chết, Giang Lăng đã khóa một hệ thống hồng nương. Hệ

Đăng bởi: Xiaoliao

664 - 20 - 2

Tác giả: Đại vương gọi ta đến phóng xe Chuyển ngữ: Liêu ======= Giới thiệu Nguyên sang, nam nam, hiện đại, cao H, chính