Truyện của Xiaoliao

Đăng bởi: Xiaoliao

946 - 50 - 20

Thể loại: Cung đình, hầu tước, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh, 1v1. Edit + Beta: Tiểu Kỳ (https://xiaolingyang.wordpress.com) Trans: QT đại

Đăng bởi: Xiaoliao

9819 - 958 - 31

Tác giả: Bạch Vân Phi Vân Chuyển ngữ: Liêu ===== Giới thiệu Trước khi chết, Giang Lăng đã khóa một hệ thống hồng nương. Hệ

Đăng bởi: Xiaoliao

150254 - 10029 - 63

Tác giả: Thương Thử Đồ Long Chuyển ngữ: Liêu ==== Giới thiệu Vương Tiểu Thiên con nhà nghèo thi đại học bị xếp vào

Đăng bởi: Xiaoliao

155 - 6 - 4

Tác giả: 食心鹿 Biên tập: Liêu Giới thiệu vắn tắt về "Quỳnh thố" - Lộc Huân. Tiêu đề "Quỳnh thố" lấy từ bài

Đăng bởi: Xiaoliao

781 - 24 - 2

Tác giả: Đại vương gọi ta đến phóng xe Chuyển ngữ: Liêu ======= Giới thiệu Nguyên sang, nam nam, hiện đại, cao H, chính

Đăng bởi: Xiaoliao

2505 - 175 - 11

Tác giả: 大丽花茶 Chuyển ngữ: Liêu Link wordpress: https://ryurolannnnn.wordpress.com/hoan/cau-x-cao-duoi-cua-nguoi-rat-mem/

Đăng bởi: Xiaoliao

545 - 13 - 7

Tác giả: ok我在一直都在 Dịch: Liêu === Thế sự rối ren, có người hay ngụ chốn thâm sơn.

Đăng bởi: Xiaoliao

3006 - 100 - 8

Tác giả: Quả Tử Tương Trấp Chuyển ngữ: Liêu Giới thiệu: Lúc Viên Tinh Nhiên mới ra đời, bác sĩ đánh kiểu gì

Đăng bởi: Xiaoliao

969 - 71 - 13

Tác giả: Nhập Loạn Chuyển ngữ: Liêu Giới thiệu Ngụy Chi Hòa từ dưới quê lên nhận cửa hàng sửa chữa trong thành

Đăng bởi: Xiaoliao

277 - 25 - 3

Tác giả: Lộng Thanh Phong Chuyển ngữ: Liêu ==== Giới thiệu Chữ Thính trong tên Trần Thính, trong tiếng địa phương nghĩa là "mạt