Truyện của Yagami_Tsuki

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

1619 - 214 - 62

:v

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

193 - 12 - 7

Một tiểu thuyết ngắn. Một fic trong fic, có lẽ. Những câu chuyện không được kể trong món chính Repetition/Silver

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

371 - 32 - 2

Tôi không mấy tâm đắc với oneshot này. Bởi vì, cảm giác ấy tôi đã nhận định lầm.

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

119 - 16 - 6

Quá khứ đáng để trân trọng quá đi chứ ^^ Càng yêu thương con (oc) của mình bao nhiêu lại

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

690 - 145 - 18

rating: 17+

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

183 - 12 - 9

Tiếp nối những câu truyện ở phần một... Và đây là những gì khiến tôi trải qua những cảm xúc, nguyện

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

7019 - 356 - 26

Những mẩu ý tưởng nảy sinh một cách vô tình, hầu hết thật đơn giản, không mấy khi trọn vẹn.

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

43 - 4 - 2

Quyết tâm ngày nào cũng vẽ, up phần thu hoạch lên đây.

Ereri stories

Writing

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

2365 - 245 - 24

Mấy mẩu chuyện nhảm và hãm do một đứa ngu văn nghĩ ra. Thề là tôi đã nghĩ lúc H nước

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

297 - 55 - 4

Quào... viết vào những đêm thao thức không yên, trăn trở, không lâu sau thì từ bỏ.