Truyện của Yagami_Tsuki

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

1275 - 165 - 48

:v

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

280 - 53 - 4

Quào... viết vào những đêm thao thức không yên, trăn trở, không lâu sau thì từ bỏ.

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

191 - 12 - 7

Một tiểu thuyết ngắn. Một fic trong fic, có lẽ. Những câu chuyện không được kể trong món chính Repetition/Silver

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

362 - 32 - 2

Tôi không mấy tâm đắc với oneshot này. Bởi vì, cảm giác ấy tôi đã nhận định lầm.

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

6857 - 354 - 26

Những mẩu ý tưởng nảy sinh một cách vô tình, hầu hết thật đơn giản, không mấy khi trọn vẹn.

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

428 - 33 - 1

Hấp diêm tinh thần đầu năm. Cảnh báo: 16+ Tư liệu từ Lời thú tội của một bác sĩ - Mystown. Tôi không

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

103 - 16 - 6

Quá khứ đáng để trân trọng quá đi chứ ^^ Càng yêu thương con (oc) của mình bao nhiêu lại

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

587 - 126 - 18

rating: 17+

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

23 - 4 - 2

Quyết tâm ngày nào cũng vẽ, up phần thu hoạch lên đây.

Ereri stories

Writing

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

2285 - 245 - 24

Mấy mẩu chuyện nhảm và hãm do một đứa ngu văn nghĩ ra. Thề là tôi đã nghĩ lúc H nước