Truyện của YenYen2211

Âm Duyên

Writing

Đăng bởi: YenYen2211

3458 - 191 - 14

Âm Duyên-Hữu duyên hay Nghiệt duyên? Nương tử....hãy đợi ta...... Thiếp tin chàng...hẹn ngàn năm sau.... ÂM DUYÊN Author : Nam Cung Băng Vi