Truyện của YenYen2211

Âm Duyên

Writing

Đăng bởi: YenYen2211

1812 - 99 - 11

Âm Duyên-Hữu duyên hay Nghiệt duyên? Nương tử....hãy đợi ta...... Thiếp tin chàng...hẹn ngàn năm sau....

Đăng bởi: YenYen2211

34 - 10 - 5

Ái tình chính là cố chấp yêu,cố chấp hận.