Truyện của YiYonYi

Đăng bởi: YiYonYi

16 - 0 - 5

Tác giả: candysalt (Điềm Diêm) Độ dài: 7 chương (hoàn) Link gốc http://candysalt.lofter.com/post/29367d_190277c Lời tác giả: Twincest, không thế thân, cho nên yên lặng

Đăng bởi: YiYonYi

87 - 11 - 1

Nguyên tác: Nhân tra phản phái (Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện) - Mặc Hương Đồng Khứu Thể

Đăng bởi: YiYonYi

98 - 3 - 21

Tác giả: Tinh Trần Thâm Xử. W Edit: Cáo.sk Nguồn: https://sayakakoharu.wordpress.com/2017/06/19/diep-tu-trung-tam-luong-da-thuong/ https://sayakakoharu.wordpress.com/2017/07/21/diep-tu-trung-tam-luong-da-ha/ # Tình tiết bệnh nan y tình tiết bệnh nan y tình tiết