Truyện của YomiZA1

Đăng bởi: YomiZA1

6642 - 383 - 10

Chỉ là một vài thông tin nho ngỏ mà ngộ biết thôi. Nếu ai đang muốn viết về thể loại này

Đăng bởi: YomiZA1

15911 - 1071 - 24

Tác giả: Ta. thể loại: Đầy cmn đủ. Đọc thì biết. Không có gì để miêu tả. Ta là tội phạm ( Ta xin