Truyện của YomiZA1

Đăng bởi: YomiZA1

15175 - 1046 - 24

Tác giả: Ta. thể loại: Đầy cmn đủ. Đọc thì biết. Không có gì để miêu tả. Ta là tội phạm ( Ta xin

Đăng bởi: YomiZA1

5177 - 322 - 10

Chỉ là một vài thông tin nho ngỏ mà ngộ biết thôi. Nếu ai đang muốn viết về thể loại này