Truyện của YooHaDan

Đăng bởi: YooHaDan

1250 - 178 - 5

Author: DanYooHa Couple: Chanbaek, HunHan,... Vẫn như phần 1, do một số vấn đề nên Au phải viết sang phần 2, mong

Đăng bởi: YooHaDan

26910 - 2196 - 27

Author: DanYooHa Couple: ChanBaek Fic sẽ có cách xưng hô "tao mày" và một số câu chửi thề, nếu chịu được thì

Đăng bởi: YooHaDan

876 - 83 - 3

Author: DanYooHa Couple: Chanbaek KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER Nếu ai không hiểu thì vui lòng đọc phần 1 của Fic, vì một

Đăng bởi: YooHaDan

257 - 58 - 13

Author: DanYooHa Couple :Hứa Tiêu Dương x Phùng Vệ Thẩm Thể loại : Danmei, H , He, vườn trường,... Có thể

Đăng bởi: YooHaDan

12350 - 982 - 15

Author: DanYooHa Couple: Chanbaek Thể loại: Danmei, HE