Truyện của Yoon5268

Đăng bởi: Yoon5268

25934 - 237 - 46

Tác giả: Ân Tầm. Nhân vật: Lăng Thiếu Đường ❤ Kỳ Hinh Thể loại: hiện đại, ngược, tổng tài, HE. Nguồn: Truyenfull.vn.

Đăng bởi: Yoon5268

111 - 3 - 4

Tác giả: Ân Tầm. Nhân vật: Lãnh Thiên Dục ❤ Thượng Quan Tuyền. Thể loại: hiện đại, tổng tài, hắc bang, ngược,

Đăng bởi: Yoon5268

3508747 - 43497 - 200

Tác giả: Quai Băng Băng. Nhân vật: Đàm Dịch Khiêm ❤ Hạ Tử Du Thể loại: hiện đại, tổng tài, ngược, HE. Nguồn:

Đăng bởi: Yoon5268

139119 - 2277 - 154

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi. Nhân vật: Mộ Dung Trần ❤ Tiết Tình Tình Thể loại: hiện đại, ngược, tổng tài,