Truyện của Yu_Katsuki

Đăng bởi: Yu_Katsuki

28151 - 684 - 19

Tớ mới viết nên đừng chê nhe!!!!!Thank mn nhiều

Đăng bởi: Yu_Katsuki

2705 - 128 - 7

đọc đi thì biết ko hay thì đừng ném gạch nha ??