Truyện của Yui_demon123

Đăng bởi: Yui_demon123

64 - 14 - 2

Cha... Cha... error... píp... máy trong vòng 3p nữa... sẽ ngưng... Cha... cha... error... error... bị lỗi... master... Một robot được nuôi

Đăng bởi: Yui_demon123

260 - 35 - 8

ĐÂY LÀ FIC ME VIẾT LẠI DO LƯỜI OK MỊ LÀ DIE_CHAN BÊN NICK KIA QUA BÊN ĐÂY Để khỏi nhầm

Đăng bởi: Yui_demon123

19 - 5 - 2

Thông báo về các fic và những ảnh mà au kiếm gì gì đó hay chụp. Hoặc là nơi au

Đăng bởi: Yui_demon123

44 - 7 - 2

Cô chỉ đơn giản một sinh linh nhỏ bé được thượng đế may mắn đáp xuống. Cô sống 1 trong

Đăng bởi: Yui_demon123

47 - 7 - 2

Quay lại thời Yui yêu thích anh hùng xíu tehe Ok đây là câu chuyện đầu tay khi mình viết