Truyện của Yuki-kim

Đăng bởi: Yuki-kim

1357 - 125 - 7

Sát Nhân một kẻ Giết người hàng loạt, yêu máu, thích nghe những tiếng la và cầu xin của nạn

Đăng bởi: Yuki-kim

183340 - 3887 - 114

Tình yêu, hạnh phúc.... Tôi đã từng có, và tôi đã lỡ thả nó đi rồi, liệu nó có quay