Truyện của Yuki123000T

Đăng bởi: Yuki123000T

179 - 25 - 2

12 con người 12 tính cách 12 sức mạnh "Có sức mạnh để làm gì?" "Để rồi bị mọi người xa lánh" "Có sức