Truyện của Yukiyummy12

Đăng bởi: Yukiyummy12

16 - 5 - 3

Đã 6 năm trôi qua , Twilight chưa đến thăm Sunset Shimmer và nhưng người bạn khác của cô nên