Truyện của Yukiyummy12

Đăng bởi: Yukiyummy12

661 - 69 - 17

khi Spike và Twilight vào Lâu đài cổ của Celestia và Luna để đem sách về lâu đài mới của

Đăng bởi: Yukiyummy12

262 - 37 - 7

Đã 6 năm trôi qua , Twilight chưa đến thăm Sunset Shimmer và nhưng người bạn khác của cô nên

Đăng bởi: Yukiyummy12

370 - 66 - 18

Trước khi Nightmare Moon trở lại , Twilight vẫn đang còn ở Canterlot. Lúc đó, công chúa Celestia đang làm