Truyện của Yukiyummy12

Đăng bởi: Yukiyummy12

151 - 59 - 15

Trước khi Nightmare Moon trở lại , Twilight vẫn đang còn ở Canterlot. Lúc đó, công chúa Celestia đang làm

Đăng bởi: Yukiyummy12

265 - 33 - 17

khi Spike và Twilight vào Lâu đài cổ của Celestia và Luna để đem sách về lâu đài mới của

Đăng bởi: Yukiyummy12

123 - 28 - 7

Đã 6 năm trôi qua , Twilight chưa đến thăm Sunset Shimmer và nhưng người bạn khác của cô nên