Truyện của Yukiyummy12

Đăng bởi: Yukiyummy12

1177 - 115 - 22

khi Spike và Twilight vào Lâu đài cổ của Celestia và Luna để đem sách về lâu đài mới của

Đăng bởi: Yukiyummy12

690 - 85 - 18

Trước khi Nightmare Moon trở lại , Twilight vẫn đang còn ở Canterlot. Lúc đó, công chúa Celestia đang làm

Đăng bởi: Yukiyummy12

491 - 62 - 8

Đã 6 năm trôi qua , Twilight chưa đến thăm Sunset Shimmer và nhưng người bạn khác của cô nên