Truyện của YunataKimiko

Đăng bởi: YunataKimiko

748 - 159 - 8

Bạn là người có năng lực hay chỉ là kẻ vô năng?

Đăng bởi: YunataKimiko

349 - 60 - 5

Lớp học đẫm máu, Một lớp học phân chia giai cấp... Lớp học đẫm máu, Một lớp học không có chút tình người... Lớp

Đăng bởi: YunataKimiko

488 - 49 - 3

Người chơi thứ nhất, hãy cảnh giác!

Escape.

Writing

Đăng bởi: YunataKimiko

389 - 80 - 5

Tòa Tháp Gift được tạo nên trong bí mật, rồi thật bất ngờ, đón nhận tất cả những Dị Nhân