Truyện của Yuniwana

Đăng bởi: Yuniwana

649 - 69 - 13

Mối tình năm 17 tuổi giữa nhỏ và anh lại chẳng còn là gì khi một nó rời bỏ thế

EM GÁI MƯA

Writing

Đăng bởi: Yuniwana

81 - 6 - 4

Truyện lấy ý tưởng từ mv của chị Hương Tràm. Nhưng nhân vật chính sẽ thay đổi, đương nhiên