Truyện của Yuniwana

EM GÁI MƯA

Writing

Đăng bởi: Yuniwana

14 - 2 - 2

Truyện lấy ý tưởng từ mv của chị Hương Tràm. Nhưng nhân vật chính sẽ thay đổi, đương nhiên

Đăng bởi: Yuniwana

251 - 29 - 8

Mối tình năm 17 tuổi giữa nhỏ và anh lại chẳng còn là gì khi một nó rời bỏ thế