Truyện của Yuniwana

Khát máu

Writing

Đăng bởi: Yuniwana

403 - 28 - 6

Tình dục và máu là thứ hắn cần

Đăng bởi: Yuniwana

766 - 87 - 13

Mối tình năm 17 tuổi giữa nhỏ và anh lại chẳng còn là gì khi một nó rời bỏ thế

EM GÁI MƯA

Writing

Đăng bởi: Yuniwana

89 - 6 - 4

Truyện lấy ý tưởng từ mv của chị Hương Tràm. Nhưng nhân vật chính sẽ thay đổi, đương nhiên