Truyện của Yuu-LLuAii

Đăng bởi: Yuu-LLuAii

1393 - 169 - 1

-Author: Yuu ( Yuu-LLuAii) -Ngày lên ý tưởng và viết : 03/06/2015 -Ngày cho ra mắt tác phẩm : 03/06/2015 -Nhân vật :

Đăng bởi: Yuu-LLuAii

1237 - 112 - 1

- Author by: Yuu-LLuAii - Ngày ra ý tưởng và viết : 20/01/2016 - Ngày

Đăng bởi: Yuu-LLuAii

781 - 99 - 1

- Author : Yuu-LLuAii - Ngày cho ra ý tưởng và viết: 25/02/2016 - Ngày cho ra mắt: 31/03/2016 - Nhân vật :

Đăng bởi: Yuu-LLuAii

11899 - 787 - 3

- Chuyển ver: Yuu-LLuAii - Author: Ryan 👉Link bản gốc : https://miuchan592000.wordpress.com/2015/03/15/xin--quay-ve-phan-dau-1-khai/ 👉Cre: + https://m.facebook.com/profile.php?id=926859290673818 (page:Fanfic Khải Nguyên Tỉ Hoành) + https://miuchan592000.wordpress.com/ (wordpress: Trương Nguyệt MCHMN

Đăng bởi: Yuu-LLuAii

591 - 45 - 1

- Author by: Yuu-LLuAii - Thể Loại: SE - Tình trạng : Hoàn - Ngày Hoàn : 28/07/2017 ~~~~~~~~~~~~VĂN ÁN~~~~~~~~~~ Bất chợt anh nhớ

Đăng bởi: Yuu-LLuAii

1061 - 54 - 1

-Author: Yuu ( Yuu-LLuAii) -Ngày lên ý tưởng và viết : 18/07/2014 -Ngày cho ra mắt tác phẩm : 16/06/2015 - Nhân vật:

Đăng bởi: Yuu-LLuAii

192015 - 14092 - 52

★AUTHOR by: Yuu-LLuAii★ →TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU!!!!!← - Ngày ra

Đăng bởi: Yuu-LLuAii

2175 - 227 - 1

-Author : Yuu-LLuAii -Ngày lên ý tưởng và viết: 29/03/2016 -Ngày cho ra mắt tác phẩm : 31/03/2016 -Nhân vật: HuânHàm -Tình trạng :

Đăng bởi: Yuu-LLuAii

53005 - 3812 - 22

- Author by: Yuu-LLuAii -Disclaimer: Hai ảnh là của nhau không đến phiên Au. -Pairings: Thế Huân - Lộc Hàm. -Status: Đang