Truyện của Zen_Zen_RM

NÔ LỆ

Writing

Đăng bởi: Zen_Zen_RM

86604 - 3437 - 22

AU: TẦN THIÊN LAM thể loại đam mỹ, h văn, sm, ác độc biến thái thủ đoạn công, nhu nhược yếu

Đăng bởi: Zen_Zen_RM

44411 - 1499 - 10

Nhân vật: Vương Hoàng Ưng - 23 tuổi đã là chủ tịch tập đoàn U&N.Là Mafia trong thế giới ngầm cực