Truyện của _Alice_Senpai_

Đăng bởi: _Alice_Senpai_

96 - 31 - 3

" Tôi chỉ là ... 1 thứ đáng kinh tởm " . . . " Anh chỉ là một con