Truyện của _DaiDuc_

Đăng bởi: _DaiDuc_

133 - 14 - 2

Một phút bốc đồng 😄 xin hứa sẽ lấp hố đoàng hoàng✋

Đăng bởi: _DaiDuc_

23259 - 2261 - 16

Đại là chậu của bông nào? Ta không biết. Đức là bông của chậu nào? Ta không biết. Chỉ biết duy nhất