Truyện của _Hacbin2122_

Đăng bởi: _Hacbin2122_

541 - 84 - 11

-Thể loại : BoyxBoy , ngược tâm -Couple chính : Jin , Namjoon , Suga , J-hope , Jimin ,

Đăng bởi: _Hacbin2122_

56 - 8 - 2

-không mang truyện ra dưới mọi hình thức -Fan Momoland có thể không đọc , đỡ gây ức chế -Truyện

Đăng bởi: _Hacbin2122_

354 - 41 - 3

-Thể loại : Boy&Boy , sủng , ngọt -Couple chính : Vkook, Jikook , Jinkook , Hopekook, Sukook , Namkook -Couple