Truyện của _Hacbin2122_

Đăng bởi: _Hacbin2122_

34 - 16 - 4

-Thể loại : BoyxBoy , ngược tâm -Couple chính : Jin , Namjoon , Suga , J-hope , Jimin ,

Đăng bởi: _Hacbin2122_

60 - 21 - 3

-Thể loại : Boy&Boy , sủng , ngọt -Couple chính : Vkook, Jikook , Jinkook , Hopekook, Sukook , Namkook -Couple